Blog

4 casos de foment científic a les escoles

FemTalent/Escola és un programa innovador i pioner per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes i els nens del centres educatius de primària i als parcs tecnològics i científics de Catalunya, a partir d’un conjunt d’activitats. Compartim 4 de les activitats FemTalent a les escoles:

                                   Coordinació:Amb la col·laboració de: