Blog

Estratègies de lideratge

El món contemporani està estructurat segons un model del segle XIX que al XXI entra en contradiccions. L’impacte de la tecnologia està provocant gran part de la necessitat de canvi.

És imprescindible que les organitzacions interioritzin aquest canvi i es replantegin el seu model organitzatiu i adequar-se a la demanda social. Especialment, que les dones tenen les mateixes oportunitats de desenvolupar la seva carrera professional, i que aquest canvi quedi integrat com a necessari a l’organització.

Els plans d’igualtat tenen a veure amb la innovació. La perspectiva de gènere aporta oportunitats de canvi. Hi han canvis que requereixen pressupost i d’altres que només requereixen una altre forma de mirar. La dificultat al segle XXI és com canviar el marc i no tant aplicar polítiques d’igualtat, malgrat que certes accions positives són en certs cassos imprescindibles.

Barreres externes i internes d’integració femenina laboral

La plena integració laboral de la dona no només té barreres externes sinó més aviat internes que cal conèixer per combatre:

 • Els homes i dones tenim interioritzada la discriminació.
 • Les dones rebem una altra educació en valors.
 • Les dones hem de comptar a la nostra vida amb la maternitat.
 • Els homes els hi costa reconèixer un altre tipus de lideratge.

La confrontació espai públic/privat encara no està resolta: moltes dones no volen promocionar-se per l’alt cost personal. Sobre la visió de que la vida humana té dos esferes fonamentals s’articula l’organització de la vida humana: que el món públic, el rellevant, el que dona prestigi social, gestiona les necessitats socials i genera treball “productiu”, i el que sustenta la vida és d’àmbit privat.

Aquest model clàssic s’ha trencat amb la incorporació de la dona, malgrat que amb la crisi s’està reeditant d’una altre forma. No s’ha donat encara una reposta col·lectiva amb el treball privat, i això genera avui molts problemes. Homes i dones hem de compartir les feines dels dos àmbits públic i privat.

Barreres subjectives poderoses

Qualsevol formació d’igualtat sense competències subjectives està destinada a fracassar.

 • Identitat: estem educades a fer de les relacions el nostre eix vital, els homes el tenen a la feina. Això genera entre moltes dones professionals un sentiment de traïció vers els seus.
 • Autoestima/Autoimatge: les dones acostumem a veure molt més atacada la nostra autoestima que els homes, aquests estan més segurs del seu lloc al món laboral
 • Assertivitat: una de les habilitats que la majoria de dones han de desenvolupar. Us heu adonat de quantes dones es disculpen al parlar? El camí per arribar a ser assertiu no és fàcil.
 • Prejudicis, valors i entorn social: cal aprendre a recolzar-nos entre les mateixes dones per fer-nos visibles.
 • Les veus interiors: cal aprendre a donar-nos reconeixement a nosaltres mateixes amb les nostres veus interiors.

Igualtat i innovació

Què ha de tenir un canvi per ser considerat innovació? Una millora en el resultat, un risc en la seva producció, ha d’estar implementat, ha d’haver estat resultat de decisions estratègiques. El mateix passa am un pla d’igualtat: ha d’estar implantat, ha de ser una posició estratègica de la direcció. Un pla d’igualtat és un pla d’innovació.

Objectius de la innovació: millor qualitat de servei i producte, millors resultats a l’empresa. Implica nous mètodes d’atribució de responsabilitat i de poder de decisió. Un pla d’igualtat canvia el centre a la racionalitat estratègica per prendre decisions.

Quines innovacions es poden implementar a una corporació:

 • Treball en xarxa
 • Canvis de manera de funcionar: comunicació entre àrees
 • Innovació en el producte i el servei al client: adaptació del producte als nous públics objectius
 • Canvi d’associació i fundació per obrir mercat
 • Avaluació de treballadors i treballadores en competències

Per conseguir resultats win-win es necessita un lideratge transformacional: dóna llibertat perquè les persones siguin i aportin, facilitant la seva autonomia, incentivant-lo.

Algunes estratègies:

 1. Posar clara la metodologia del treball
 2. Manifestar que tothom pot aportar des de la seva diversitat: es tracta de cooperar
 3. Confiança en la capacitat de treballar dels altres
 4. Coordinar totes les aportacions de les persones

Es important crear una massa crítica de dones que puguin aportar les seves capacitats de lideratge transformacional.

Com desenvolupar un lideratge transformacional:

Auto-establir-se fites, auto-observació, conèixer les capacitats, valoració crítica, auto-reforçament de les persones del grupo, l’empoderament, assumir la defensa de la igualtat, establir pactes.

Commentaris tancats.

                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: