Blog

La nova concepció espai-temps en l’economia del coneixement

La lògica d’espai-temps amb la qual hem conviscut fins ara no és que hagi deixat d’existir, però ja no és vàlida per a tothom. Amb la irrupció de les noves tecnologies, Internet i els denominats telèfons intel·ligents s’acaba, moltes vegades, allò que coneixíem com a espai privat i, per tant, si passem a estar disponibles […]

                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: