Blog

RSE Y CONCILIACIÓN o… ‘antes de arreglar el mundo da tres vueltas por tu propia casa’

Por Roberto Martínez, director de Fundación Másfamilia Llevamos más de una década hablando de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y…  estamos todavía tan sólo intuyendo de qué va… Publiqué mis primeros artículos en la materia allá en el año 1999, hoy  podríamos reproducir cualesquiera de estos artículos y…  nos parecerían de ¡ plena actualidad ! […]



La nova concepció espai-temps en l’economia del coneixement

La lògica d’espai-temps amb la qual hem conviscut fins ara no és que hagi deixat d’existir, però ja no és vàlida per a tothom. Amb la irrupció de les noves tecnologies, Internet i els denominats telèfons intel·ligents s’acaba, moltes vegades, allò que coneixíem com a espai privat i, per tant, si passem a estar disponibles […]





Trobada Gestió del temps

El divendres 28 d’octubre s’organitza una altre trobada gratuïta del projecte FemTalent per promocionar la igualtat i el talent femení a les organitzacions i l’empresa. En aquesta ocasió es tracta d’aprendre “La gestió del temps com a estratègia empresarial d’èxit”. “Amb aquesta trobada pretenem difondre un nou model d organització del temps, dels espais, dels […]



                                   Coordinació:



Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: