Blog

ASDEM: “el món empresarial no estava pensat per a les dones, perquè no havia estat creat per dones”

El gener del 2011, des de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, diverses dones, empresàries o directives del municipi, vam rebre una convocatòria de reunió per estudiar la possibilitat de la creació d’una associació de dones empresàries. Les convocades primer vam pensar… “i per a què?” Però després de la reunió la resposta va ser  “… i per què no?”

Aquell dia vam posar les bases d’un projecte que el 6 d’octubre del 2011 es va presentar al municipi: l’Associació de Directives, Empresàries i Professionals de Montcada (ASDEM). Un grup de dones amb un dia a dia comú, integrant la responsabilitat de la gestió d’un departament, empresa o negoci propi, a més de fills, parella i vida social, que vam trobar que totes estàvem d’acord que el món empresarial no estava pensat per a les dones, perquè no havia estat creat per dones, i això, en ocasions, podia provocar angoixes, problemes, incompatibilitats… i la necessitat d’haver de fer de super-woman. Però totes estàvem convençudes que sense haver de destruir res, el tarannà de les dones hi tenia cabuda i, per això, poc a poc, ens hi havíem de fer un lloc.

Junta directiva d’ASDEM

En pocs mesos, des de ASDEM s’han posat en marxa diferents activitats informatives, formatives, per potenciar relacions institucionals, de networking, de difusió de la necessitat de la representativitat i visibilitat de la dona i de tenir un nexe d’unió entre dones que fins ara es sentien solitàries en la seva trajectòria.

És important els objectius d’aconseguir més dones en consells de direcció, però encara més important és aconseguir que les dones autònomes, amb un petit comerç i que tenen tasques de responsabilitat, es sentin que no estan soles; perquè si totes aquestes dones, que són la base, no es senten recolzades, no tindran mai prou força per donar un pas endavant i plantejar-se que volen participar en el Consell Directiu del seu gremi, de la seva Cambra de Comerç o de la seva associació.

Per això, per un costat, es treballa localment des del municipi que ens ha vist néixer, Montcada i Reixac, però, a la vegada, es pensa de manera global, fent xarxa amb altres associacions de dones, ja que és necessari fer-se costat per aconseguir fites més altes i mirar que, ara que “estan de moda” les associacions de dones no s’automatitzi aquest concepte i que no tot quedi només en un somni sinó que, d’aquí 10 o 20 anys, els  fills no hagin de parlar de quotes, ni de diferències salarials segons el gènere, perquè no s’haurà de parlar de si dirigeix un home o una dona, sinó que estarem valorant si la persona que dirigeix és prou competent per desenvolupar la tasca encomanada.

Equip de Junta d’Asdem

El teu comentari:

*                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: