Blog

Com fomentar vocacions científiques i tecnològiques

FemTalent/escola és un programa integral per a fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre les nenes i els nens del centres educatius de primària, sensibilitzant-los en els valors de la creativitat, innovació i talent.

Com fomentar les vocacions científiques i tecnològiques

  • Involucrant de forma directa a la comunitat educativa en una experiència d’aprenentatge atractiva i de valor.
  • Sensibilitzant l’entorn de les alumnes (companys de classe, família i mestres) perquè aquestes es sentin recolzades en les seves vocacions científiques i tecnològiques.

FemTalent/escola és un programa innovador i pioner que reuneix un conjunt d’activitats que es desenvolupen en els centres educatius i en la Xarxa de Parc Científics de Catalunya dirigides principalment als escolars d’entre 10 i 12 anys, si bé de forma clara i explícita reclama la implicació directa de tots els agents que intervenen en l’educació i influència dels alumnes, família i professors.

FemTalent/Escola: una oportunitat

El programa es centre en els alumnes d’entre 10 a 12 anys per ser especialment permeables a la interiorització de nous valors i la seva posterior transmissió a la família i societat. Especialment enfocata a les nenes, actualment, no existeix altre canal que promogui aquests valors en aquestes edats.

La seva metodologia està basada en que els alumnes transmeten l’energia i els valors al seu entorn més proper i el missatge arriba a la família i també a la societat a través dels mitjans de comunicació.

Continua a 4 casos de foment científic a les escoles.

Commentaris tancats.

                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: