Blog

Emprenedoria social: cadena de valor i de valors

El context socioeconòmic actual ens urgeix a plantejar que hem de canviar la nostra manera de produir i de consumir. Que és necessari renovar els models de gestió. Que parlar d’un altre model productiu no és només una qüestió de diversificació i renovació de sectors d’activitat, sinó també de ser capaços d’incorporar valors i models de gestió.

Alhora que em dol contemplar el panorama general, observo també amb gran esperança, cóm cada dia un nombre major de persones s’interessen per qüestions ètiques i mostren interès per la manera de fer i pels processos de producció d’allò que compren i consumeixen. Quins materials s’utilitzen? Quina energia es consumeix? Qui i en quines condicions treballa? Quins residus es generen i cóm es reciclen?

Apareixen respostes noves -o no tan noves-, com l’agricultura ecològica, el Km zero, l’ Slow food, l’Energia verda o el Comerç Just i Responsable. Anem passant de tenir a usar, i de posseir a compartir. Comprovem que és possible i intel·ligent ser CO per  Co-innovar, Co-consumir, Co-crear, Co-treballar, Co-finançar-se.

Les empreses i les organitzacions han de tenir clar quina és la seva cadena de valor (què aporten, què afegeixen), i alhora quina és la seva cadena de valors (per què ho fan) o, com diu el bon amic Josep María Corbinos, qui va ser molts anys el director de “La Fageda”, la seva cadena de sentit.

Avui, tot i essent molt conscient de les moltes dificultats que tantes persones pateixen, crec que hem d’apostar per seguir identificant les noves oportunitats que, com a totes les crisis, sorgeixen. Algunes  sorgiran des d’un nou corrent emprenedor “L’ emprenedoria social”, que està apareixent amb força  per donar  resposta a reptes i necessitats socials, alguns nous i uns altres no tan nous, encara que de major envergadura, com a conseqüència dels canvis socials i de la crisi de l’estat del benestar.

Intervenció de Maravillas Rojo al biz Barcelona 2012

Actuar per afrontar aquests reptes requereix de capacitat d’iniciativa i de gestió, alhora que d’una voluntat decidida per actuar amb interès col·lectiu. Per això, les persones que impulsen l’emprenedoria social  integren capacitat creativa, inquietud i motivació amb capacitat de gestionar i d’assumir riscos. Són persones que creen empreses capaces de generar de manera sostenible nous productes i serveis, i d’obrir nous mercats socials amb futur, repercutint els seus resultats en la millora col·lectiva.

Així, les emprenedores i els emprenedors socials incorporen tres elements que els singularitzen: la inquietud social, la capacitat de gestió i la decisió de treballar per a l’interès col·lectiu.

L’emprenedoria social no és un concepte tancat. Hi ha pluralitat d’interpretacions que l’enriqueixen. En algunes, la base és la persona emprenedora i la seva voluntat de transformació social. En  altres, el protagonisme el té la capacitat de construir un moviment col·lectiu. Hi ha qui posa l’èmfasi a aconseguir una activitat empresarial sostenible que obtingui resultats, uns altres posen èmfasi en el impacte social que es produeix. En tot cas les emprenedores i els emprenedors socials tenen sempre com a objectiu aconseguir conjuntament impacte econòmic i social.

Hi ha projectes, hi ha persones que poden i volen fer-ho, entre elles moltes dones, i les necessitem si volem canviar aquest món.

 

Maravillas Rojo – Directora del programa emprenedoria social del Departament d’Empresa i Ocupació
www.emprenedoriasocial.cat
@emprensocial

El teu comentari:

*                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: