Blog

Dones que treballen i viuen en el món rural, un factor clau

El talent femení està a tots els àmbits. Encara que en tots no està igual de reconegut perquè originàriament, com ja s’explicava en una altra entrada d’aquest blog, hi ha feines que s’associen al rol masculí. I el món rural, n’és un d’aquests. En aquest sentit, doncs, es va crear el sector social de Dones de la Unió de Pagesos de Catalunya, amb  l’objectiu de treballar per la igualtat d’oportunitats de les pageses a l’Explotació Familiar Agrària, fomentant la seva participació activa en la vida sindical, social, cultural, econòmica i política.

Es tracta de tota una declaració d’intencions clara i manifesta de les dones del sindicat que dia a dia han hagut de posar el valor, com totes les altres dones, el seu treball i la seva experiència per tirar endavant qualsevol projecte, ja sigui familiar com individual, i que a més tenen la generositat de dedicar una part del seu temps per fer avançar un sector estereotipat i amb forts handicaps formatius i que sovint ha estat moneda de canvi de qualsevol altre sector econòmic a l’hora d’establir els desenvolupament dels territoris.

Així doncs, seguint en línia de participació activa de Dones, es va impulsar la creació de la xarxa pageses.cat, amb la intenció de reunir en un mateix espai pageses i dones que viuen al món rural per fer un intercanvi d’experiències i coneixements que incideixin en la millora del territori i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Tanmateix però, no es pot treballar mantenint una connexió precària i sovint insostenible econòmicament, especialment a les zones rurals.

L’ús de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ha de permetre en aquest sector millorar la qualitat de vida i de treball de les zones rurals per donar valor a l’economia rural, tant en els sectors tradicionals com en els nous, permetent que les zones rurals s’integrin i participin en una economia basada en el coneixement. I això és el que des d’aquesta plataforma s’intenta fer: les noves tecnologies són un important factor de diversificació econòmica en el medi rural, ja que poden arribar a compensar el tradicional aïllament d’aquestes zones. El foment de l’ús de les noves tecnologies per accedir a la informació, la formació i la participació són elements indispensables per a la població rural. Així que no us estranyi saber que aquest grup té pàgina web, canal a Facebook o Twitter, per exemple, d’on es nodreixen diàriament.

Així, la superació de la bretxa digital de gènere i territorial existent a Catalunya mitjançant l’impuls de les xarxes socials, també pot afavorir els vincles entre les dones que viuen al món rural i les de zones urbanes per intercanviar experiències que puguin afavorir la creació i desenvolupament de noves oportunitats empresarials.

No es pot oblidar que les dones que treballen i viuen en el món rural s’han convertit en un factor fonamental i clau, tant pel que fa al manteniment model d’explotació familiar agrària adaptat als nous temps, sostenible des d’una perspectiva econòmica, de gènere i medi ambiental, com per tots aquells projectes econòmics que ajuden a dinamitzar els territoris.

Curs de formació sobre comercialització organitzat pel sector Dones d’Unió de Pagesos.

El teu comentari:

*                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: