Blog

Què és el lideratge femení?

El lideratge femení sorgeix del procés d’autorització de les dones. És un canvi de paradigma personal i social. És una revolució en el sentit cultural del terme. L’autorització de cada dona i de les dones professionals com a grup social, farà aflorar el talent femení, que avui es troba sota el pes dels estereotips. LIFE (Lideratge Femení) és la autorització de cada dona i la creació de la cultura femenina de la vida pública.

Les dones tenen una cultura diferent i diferenciada de la masculina i davant de les necessitats, els interessos i sentiments dels homes, elles es senten convidades de pedra, hostes en un món construït  sense la visió, els desitjos i les expectatives d’elles. Per això, les dones es troben en una disjuntiva: viure en la impostura per ser adequades al món construït per la mirada de l’home o sortir de la impostura i atrevir-se a mostrar la seva identitat, que és el seu poder.

D’aquesta manera, s’ha creat LIFE’12, el Congrés Internacional de Lideratge Femení, que recorre els processos que han portat a les dones a ser una cultura hoste i els motius que expliquen perquè les dones tenen menys poder, menys diners i menys protagonisme social. La presa de consciència d’aquesta realitat i de les seves causes han de conduir a emprendre una revolució personal i social que generi un nou paradigma de convivència per a homes i dones i una societat més feliç, més sana i més pròspera, amb un projecte fortament individual, de rescat de la identitat i talent, i de gran transcendència social per al benestar de tots i totes en el marc que permeti la lliure expressió de totes les identitats i de tots els talents.

Es proposa canviar la  mirada i analitzar, des del poder, les diferents qüestions que s’identifiquen com la vida de les dones. Les dones analitzen la vida des de l’amor. El balanç de la vida i de les accions femenines es fa prenent com a llindar el resultat afectiu (m’estimen o no m’estimen); mentre que les relacions socials són relacions de poder. Per això el canvi de paradigma serà analitzar la realitat introduint la lògica del poder i es així com s’arribarà a que el balanç, en termes d’amor, sigui positiu.

L’actual demanda social de talent femení fa més viable el canvi de paradigma. “La qüestió de dones” ja no s’ubica en el “benestar social” o en l’ajuda als grups menys afavorits. Avui es percep el talent i la cultura de les dones com una eina per al benestar i la prosperitat del món.

És imprescindible una trobada dialèctica permanent entre les dues cultures, homes i dones, que permetin una millor qualitat de vida per a tots, des del respecte a totes les identitats i a tots els talents.

El teu comentari:

*                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: