Blog

Dona Tech XXI

El projecte Dona Tech XXI es va incubar durant l’any 2008, arran d’un estudi publicat per la Universitat de València on es reflectia que la situació de la dona en llocs directius estava molt lluny d’assolir una posició igualitària respecte als homes. A aquestes dades, se’n sumaven d’altres, com el baix percentatge de dones matriculades […]Plans d’igualtat

La segona jornada del taller gratuït “La igualtat d’oportunitats a l’empresa: una innovació amb resultats win-win”, després de la primera jornada centrada en la innovació en igualtat, organitzat per FemTalent a la Cambra de Comerç de Barcelona comença incidint en la importància de reforçar aquest camí amb la crisi: cal que les administracions ho incentivin […]La sort també es crea

El març del 2001 m’incorporava, embarassada i amb dos bessons de poc més d’un any, com a Directora d’Organització i Sistemes d’Informació en el Comitè de Direcció de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra. Al cap de cinc mesos naixia la meva tercera filla i després de la baixa maternal m’encarregava a més altres projectes interns, portant en […]Innovació en igualtat

Continguts del I taller de formació “La igualtat d’oportunitats a l’empresa: una innovació amb resultats win-win” organitzat per FemTalent a la Cambra de Comerç de Barcelona. Formadora: Maribel Cárdenas El principi d’igualtat no és nou, ja es gestiona a la Revolució Francesa. Té una llarga i complicada història des de un postulat filosòfic a aplicar-se […]                                   Coordinació:Promogut per:

         

         

Amb la col·laboració de: